Om Ottenby fågelstation

Ottenby på Ölands södra udde är en av Sveriges mest berömda fågellokaler. Fågelstationen grundades redan 1946 i samband med tillkomsten av vår huvudman Sveriges Ornitologiska Förening. Ringmärkningen av flyttande fåglar har bedrivits oavbrutet sedan dess och vi är därför stolta över att bibehålla världens längsta obrutna fångstserie.

 

Vid Ottenby fågelstation bedrivs en omfattande och bred fågelforskning. Verksamhetsfältet inkluderar bl.a. fågelflyttningens gåtor, övervakning av populationsförändringar samt fåglarnas betydelse som reservoar för influensvirus. Till detta kommer en omfattande uppdragsforsk-ning och materialinsamling åt externa institutioner.

 

Denna viktiga verksamhet baseras på ideella insater och våra inkomster hämtas främst från besöksturismen genom guidningar och försäljning. För vår miljöövervakande funktion erhåller vi anslag från Naturvårdsverket.

 

Fågelstationen har en anställd chef, men för stora delar av arbetet med ringmärkningen, guidningar och forskningsprojekt svarar ideell personal.