Ringmärkning & observationer

Observationer samt ringmärkning av flyttande fåglar har sedan starten utgjort grundpelarna i fågelstationens arbete. Dessa data protokollförs och dataläggs dagligen och olika former av analyser genomförs regelbundet eller vid behov. 


För den publika åtkomsten skapar vi under fältsäsongen (ca mars till december) dagliga sammanställningar i form av dagboksblad. Dessa pdf-filer når du via undermenyn till höger.
 
Här finns också information om ringmärk-ning som metod, återfyndskartor, ringmärk-ningssummor från året samt bildsidor där vi löpande visar udda fångster. Du hittar också de senaste fågelobservationerna från Ottenby samt också en artlista över alla fåglar som setts i Ottenbyområdet.